Personāla vadība

Personāla vadība

Personāla vadības sistēma ir specifisks EDUS papildus modulis, kas ir izstrādāts ērtai datu ievadei par darbinieku, šo datu apstrādei un uzglabāšanai, kā arī automatizētai personāla dokumentācijas izveidei.

Jūsu ieguvumi, izvēloties EDUS Personāla vadības sistēmu:

 • ērti ievadāma un viegli izmantojama informācija par darbiniekiem;
 • aizsargāta piekļuve personāla informācijai un dokumentiem;
 • automātiska tipveida personāla dokumentu ģenerēšana;
 • automātiska personāla dokumentu reģistrēšana atbilstoši lietu nomenklatūrai;
 • katram amatam piesaistīts atbilstošs amata apraksts.

Personāla vadības sistēmas izmantošana samazina rutīnas darbu personāla daļas darbiniekiem, standartizē dokumentus un sistematizē personāla lietvedības procesus. Ar EDUS lietotāju piekļuves kontroles sistēmu iespējams strikti ierobežot piekļuvi personas kartiņām un personāla  dokumentiem.

Informācija par darbinieku tiek uzkrāta Personas kartiņās.  Bez vispārējiem personas datiem  papildus tiek piedāvāts uzturēt informāciju par:

 • darba informāciju par darba attiecību uzsākšanu, grozīšanu, pārtraukšanu  - darba līguma, tā grozījumu un rīkojumu ģenerēšanai;
 • darbinieka ģimenes stāvokli un bērniem - darba likumdošanā noteikto papildatvaļinājuma dienu vai atvieglojumu piešķiršanai, kā arī pasākumu organizēšanai darbiniekiem ar ģimenēm;
 • iegūto izglītību un apmeklētajiem kursiem -  darbinieku kvalifikācijas novērtēšanai un profesionālās pilnveidošanās programmu plānošanai;
 • iekšzemes un ārzemju komandējumiem - uzskaitei un automātiskai rīkojumu ģenerēšanai;
 • piešķirtajiem atvaļinājumiem – automātiskai izmantoto un neizmantoto atvaļinājuma dienu aprēķināšanai un rīkojumu ģenerēšanai;
 • piešķirtajiem pabalstiem, prēmijām un piemaksām - uzskaitei un automātiskai rīkojumu ģenerēšanai;
 • darba nespējas lapu un kavējumu reģistrs -  uzskaitei un atskaites par nostrādātajām darba dienām ģenerēšanai.


Personāla vadības dokumenti tiek ģenerēti no iepriekš sagatavotām dokumentu veidnēm, izmantojot personas kartiņā ievadītos datus, automātiski iereģistrēti dokumentu reģistrā, nepieciešamības gadījumā rediģējami tiešsaistē MS Word teksta redaktorā. Sīkāku aprakstu par dokumentu apriti EDUS sistēmā lasiet sadaļā dokumentu aprite.

Nosūtīt pieteikumu vai uzdot jautājumu:

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.